Sertifikaadid toodetele ja tootmisele

Vastutustundlik, keskkonnasõbralik ja aus tootmine on äri alustala. Selleks oleme oma tootmise ja toodangu viinud vastavusse erinevate keskkonna- ning kvaliteedinõuetele ja sertifitseerinud oma tootmise.

Meie euroalused ja FIN alused on ametlikult sertifitseeritud ja vastavad kõigile kvaliteedinõuetele.

Kuumtöötlus – paljud riigid on vastu võtnud pakkematerjali eelneva kuumtöötlemise, mis vastaks standardile ISPM 15. Vastavalt sellele standardile peab  kogu pakkematerjal olema valmistatud toormest, mis välistab puidukahjurite leviku. Selliste pakkematerjalide hulka kuuluvad nt. kastid, salved, aluspuud, puitalused jne.

Kasutatav puidust pakkematerjal peab olema tuvastamiseks vastavusmärgiga märgistatud. Vastavusmärk (pildil) tõendab, et puit on läbinud kuumtöötluse ja kuumutatud 56° C juures 30 minutit.

Sellele standardile vastavat pakkematerjali on kohustuslik kasutada saadetisel, mis saabuvad väljaspoolt EL`i. Pakkematerjali vedamisel ja mittevastavuse puhul võivad tekkida järgmised probleemid: kaup saadetakse piirilt tagasi, kaup tuleb ümber pakkida, mittevastavuses olevad alused hävitada vastavalt importiva riigi Taimekaitse ameti vm ametkondade korraldustele.

Sertifitseeritud EUR aluste tootmise litsents – Green Cargo poolt väljastatud UIC Code 435 – 2 litsents sertifitseeritud EUR aluste tootmiseks.

N

Kuumtöödeldud puidu vastavustunnistus ISPM 15

Puidu kuivatamise ja puidust toodete valmistamise vastavus kuumtöötluse standardi ISPM 15 nõuetele.

 

N

UIC EUR aluste tootmise litsents Green Cargo poolt

UIC Code 435 – 2 litsents sertifitseeritud EUR aluste tootmiseks Green Cargo’lt.

N

FIN aluste tootmissertifikaat

Sertifitseeritud FIN-aluste tootmislitsents.

N

Taimetervise registri tunnistus

Tunnistus lubab tegeleda saematerjali ladustamisega, kaubaaluste ja puidust pakkematerjalide tootmise, ladustamise ja turustamisega.