Tuotteiden ja tuotannon sertifikaatit

Vastuuntuntoinen, ympäristöystävälinen ja rehellinen tuotanto on liiketoiminnan pohja. Sen vuoksi tuotantomme ja tuotteemme vastaavat erilaisia ympäristö- ja laatuvaatimuksia ja niillä on sertifikaatit.

Lämpökäsittelyuseat maat ovat hyväksyneet pakkausmateriaalin lämpökäsittelyn ISPM 15-standardin mukaisesti (kansainvälinen käsittely- ja merkintästandardi nro 15 ). Tämän standardin mukaisesti on kaikki pakkausmateriaali oltava valmistettu raaka-aineesta, joka estää puutuholaisten leviämisen. Näitä pakkausmateriaaleja ovat mm. laatikot, kehikot, lavapuut, puulavat jne.

Käytettävän puisen pakkausmateriaalin on oltava tunnistamista varten hyväksymismerkinnällä merkitty. Hyväksymismerkintä (kuvassa) todistaa, että puu on lämpökäsitelty ja kuumennettu 56 °C:ssa 30 minuuttia.

ISPM 15-standardia vastaavaa pakkausmateriaalia on pakollista käyttää lähetyksessä, jotka saapuvat EU:n ulkopuolelta. Pakkausmateriaalin kuljetuksessa ja hyväksymismerkinnän puuttuessa voi syntyä seuraavia ongelmia: tuote lähetetään rajalta takaisin, tuotteet on pakattava uudestaan, hyväksymättömät lavat on tuhottava tuontimaan kasvintarkastusviraston tai muun vastaavan viranomaisen määräysten mukaisesti.

N

Lämpökäsitellyn puumateriaalin vastaavuustodistus

Puun kuivatuksen ja puumateriaalista tuotteiden valmistamisen vastaavuus lämpökäsittelyn IPPC EE – 1934 HT-vaatimuksiin.

 

N

UIC Green Cargo EUR lava sertiftikati

UIC Code 435 – 2 EUR lava sertifikati.

 

 

N

Fin-lava Sertifikaati

Fin lava sertifikaati

 

N

Kasvintarkastusrekisterin todistus

Todistus antaa luvan varastoida sahamateriaalia sekä valmistaa, varastoida ja markkinoida kuormalavoja ja puisia pakkausmateriaaleja.

License to store and sell wooden pallets