Projekt „OÜ Sapronen varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam koos elektrienergia salvestusseadmega, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb suuresti elektrivõrgust tarbitava fossiilkütustest toodetava elektrienergia hulk ja paraneb ettevõtte varustuskindlus.

Toetuse summa:

46 500 €