Certifierade EUR-pallar

Standardenliga lastpallar – EUR-pallar med olika mått. Tillverkning och försäljning av EUR-pallar

Tillverkning och försäljning av EUR-pallar

 

Certified standard euro pallet green cargo uic logo 800 x 1200Certifierade EUR-pallar har garanterad lastförmåga och en lång livslängd. Det säkerställer att dina varor kommer fram oskadade. Vi tillverkar och säljer EUR-pallar med svensk Green Cargo licens. Vi tillverkar värmebehandlade lastpallar av rundvirke – så har vi kontroll över hela processen och kan garantera bra kvalitet, operativ tillverkning och bättre priser tack vare avsaknaden av mellanhänder.

Kontakta oss och be om en prisoffert.

EUR-pall är en mycket utbredd standardenlig lastpall i trä. För tillverkning av EUR-pallar krävs det en EPAL eller UIC Green Cargo licens.

De vanligaste måtten för EUR-pallar är 800 x 1200 x 144mm, vikt ~20kg, lastförmåga ~1 500kg.

En certifierad EUR-pall kännetecknas av:

 1. UIC (International Union of Railways) eller EPAL-märkning
 2. ISPM-15 märkning (Standarden för internationella fytosanitära åtgärder inom växtskydd)
 3. den europeiska pallmarknadens registrerade EUR-varumärke
 4. märkning som betecknar typen av pallspik
 5. spikning som följer ett visst mönster

Certifierade EUR-pallar behåller sin kvalitet även vid frekvent användning och minskar risken för att dina varor skadas under transport eller lastning.

Vi tillverkar EUR- och FIN-pallar från början till slut på ett och samma ställe. Det garanterar stabil kvalitet, en snabbare tillverkningsprocess och bättre priser.

Leveranser över hela Baltikum och Skandinavien.

Vid tillverkning av EUR-pallar gäller mycket specifika krav för att kunna garantera problemfria pallflöden över hela Europa. Då har det ingen betydelse av vem eller var pallarna har tillverkats, eftersom alla pallar följer samma standard.

Gällande krav för EUR-pallar:

 • pallarna skall vara rena, utan synliga spår av smuts eller kemikalier (lim, färg, olja)
 • pallarna får inte ha spår av levande eller döda skadeinsekter
 • pallvirket skall vara fritt från röta och mögel
 • alla pallar skall vara värmebehandlade och ha motsvarande ISPM 15 märkning
 • tvärgående sprickor i virket är inte tillåtna
 • skador i pallvirket tillåts endast i fall högst en spik eller spår av den är synliga på virkets utsida. Om skadan ligger utanför spikningsområde får inte skadan vara längre än 88 mm
 • sprickor i klossarna är inte tillåtna i fall mer än en spik eller spår av den är synliga.
 • EUR-pallar som inte uppfyller ovan beskrivna krav måste bytas ut eller lagas enligt gällande regler

Vi kan hjälpa till vid både mindre och större beställningar över hela Baltikum och Skandinavien. För att vi ska kunna ge Dig en snabb och fördelaktig prisoffert, skicka oss följande uppgifter:

 • pallens mått
 • om pallen ska vara värmebehandlad
 • önskat antal
 • leveransadress
 • hur snabbt Du behöver pallarna

Försäljning av EUR-pallar

Företag: Sapronen OY

Org. nr: 10664066

Momsreg. nr: EE100617995

Adress: Jõe tn 16b, Tsirguliina, Tõlliste vald, Valgamaa, 68301, Estland

Tel: +372 5309 8449 (engelska)

Skicka din förfrågan!

  Standarden för EUR-pallar

  R
  EUR / EUR: 800 x 1200mm
  R
  EUR 2: 1200 x 1000mm
  R
  EUR 3: 1000 x 1200mm
  R
  EUR 6: 800 x 600mm